برنامه ریزی معماری

برنامه‌ریزی معماری

برنامه ریزی به عنوان یکی از مراحل فرآیند طراحی محسوب می شود ،که توسط آن طراح با موضوع و اهراف یک پروژه ی طراحی ، بخصوص در زمینه ی نیازهای استفاده کنندگان ، محیط و بستر پروژه آشنا می گردد و به صورتی نظام مند این اطلاعات و ایده های مناسب را در سطوح مختلف مراحل طراحی به کار می گیرد . دکتر نادر روزروخ  مبدع روندی نو در معماری کشور است با نگاهی اجمالی به این مقوله می پردازد .

 

جايگاه كميت در معماري

جایگاه کمیت در معماری

دکتر نادر روزرخ یعنی زندگی در دنیای کمیت‌ها و اعداد، او با این که یک معمار موفق است اما نگاهش به معماری نگاهی منحصر به فرد است، نگاهی توام با کمیت‌ها! از هر فرصتی برای بررسی علمی و موشکافی دقیق معماری کشور (چه سنتی و چه مدرن) استفاده می‌کند، در جایی از مصاحبه می‌گوید «کار من حساب و کتاب است» او یکی از آن معماران دعوت شده به تریبون 60 دقیقه‌ای صفحه ساخت  وساز. اول مصاحبه به او گفتیم که این شصت دقیقه برای درد دل شماست ولی آخر مصاحبه متوجه شدم که هدفش از مصاحبه، درددل نبوده بلکه بیان آرزو و اهدافش بوده و آن آرزو کنار هم قرار گرفتن همکاران معمارش به شکل مسوولانه برای ارائه راه حل‌ها و فعالیت‌های معماری در کشور است، یک همکاری ارگانیزه شده‌!

 

ضوابط ، معیارها و استانداردها در معماری

ضوابط ، معیارها و استانداردها در معماری

استفاده از ضوابط ، معیارها و استانداردها در مراحل مطالعه، برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها ، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه های نگهداری و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه که سازمان برنامه و بودجه را مسئول تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های طرحهای عمرانی می داند نشریه حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار یافتهاست .

مفاد این نشریه برگرفته از مجموعه مطالعات گسترده ای تحت عنوان ” موازین و معیارهای طراحی ساختمانهای اداری ” است که توسط مهندسین مشاور “رهـرو” ، آقایان دکتر محمد تقی رضائی حریری و مهندس نادر روزرخ با هماهنگی و مسئولیت دفتر مجری طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده است.